ókori görög

Az ókori görög építészet jellegzetes épülettípusai, oszloprendjei és jelentős épületei sokat elárulnak számunkra a görög kultúráról és az akkori hétköznapi élet rutinjáról, szokásairól és ünnepeiről.

Az ókori görög építészet alapjai

A hellén kultúra az i.e. 2. évezred végén a Balkán-félsziget déli részén alakult ki. Az i.e. VIII. századtól kezdve a görög telepesek jelentős kolóniákat hoztak létre.

Fontos tudni, hogy a görög építészet rakta le az európai építészet alapjait. A templomok szerkezetét tekintve a görög építészet egy új szemléletű monumentális építészetet hozott létre, a városi kultúra pedig több középülettípust eredményezett.

A görög építészet hatása elsősorban az oszloprendek és a homlokzatrendszerek alkalmazásában érhető tetten. Mivel a görög kultúra alapja a vallás, így az építészet monumentális feladatainak jelentős részét a vallási célú épületeken kísérhetjük nyomon.

Román-kori építészet – A kora középkori építészet legfontosabb ismérvei

A templomok és a görög építészet

A vallás nagymértékben meghatározta a görög építészet feladatait, ennek szolgálatában álltak a templomok és a vallásos jellegű versenyjátékok is. A görög templom elsősorban az istenszobor őrzésére épült naosz védelmére szolgált, az oltár pedig különálló egységet képezett, és akár hatalmas méretet is ölthetett.

Remek példa erre a Pergamon-oltár oltár, amely II. Eumenész király uralkodása alatt épült Pergamon város várhegyén. Az oltár 35,46 méter széles volt, és 33,40 méter mély, a lépcső ebből 20 méter volt. A lábazat domborműve a gigászok harcát ábrázolta a görög istenek ellen.

A templomaik általában négyzetes vagy nyújtott négyszög alakúak voltak, de létezett körtemplom is, pl. Delphoiban.

Kövess minket Facebook oldalunkon is >>

Jelentős ókori görög épülettípusok

A városépítés kapcsán elmondható, hogy az i.e. V. században általánossá vált a derékszögű utcahálózat, vízvezetékek, szennyvízcsatornák, differenciált középületek és városfalak épültek.

A templomok mellett az ókori görög építészet tehát különféle épülettípusokat sorakoztatott fel.

Színházak

Az ókori görög színház három főbb részből állt: ez a három az orkhésztra, a theatron, és a szkéné. A színházak fedetlenek voltak, a nézőtér félkörnél nagyobb, patkó alakú volt.

Buleutérion

A görög városállamok tanácsának a gyülekező helye. Lényegesen nagyobb volt nála az ekklészia, azaz a népgyűlés gyülekező helye.

Lakóházak

Kezdetben az épületek négyzetalakúak voltak, majd a belső udvar köré építkeztek.

Agora

Az agora az ókori Görögországban fontos közéleti és kereskedelmi központ volt, a görög városok központi terét sztoák, azaz oszlopcsarnokok veszik körül, amelyekből üzletek nyíltak.

Gümnaszion

A sporttevékenységek helye, az atléták edzőhelye volt, ahol az ókori görögök teljesen levetkőztek, testüket bedörzsölték olajjal, ezt követően pedig homokot szórtak magukra és így végezték gyakorlataikat.

Palaisztra

A tornacsarnokok küzdősportok oktatására és gyakorlására kijelölt része volt.

A futó- és lovasversenyekre megjelentek a stadionok és hippodromok.

A római építészet sajátosságai

A legfontosabb tudnivalók az ókori görög oszlopfajtákról

A görög építészet meghatározó eleme az oszloprend, a görög oszloprendek meghatározott arányok szerint épültek fel. Három külön részre tagolódnak, a törzsre, lábra és fejre, a három tag együtt alkotta a függőleges terhet hordó alátámasztást.

Az alábbi oszlopfajták voltak jellemzőek:

Dór

Ez az oszlopfajta férfias, robusztus hatást kelt, a férfitest arányai szerint készült, lábazat nélkül. A dór oszloprend a Kr. e. VII. sz. második felében keletkezett.

Jón

A jón oszlop a női test arányai szerint épült fel. Kecses törzsű, több sor körbefutó barázdából álló lábazata van, az oszlopfőn a párnatag és fejlemez közé kettős spirál ékelődik. A jón oszloprend a Kr. e. 600. körül fejlődött ki.

Korinthoszi

Ez a legdíszesebb oszlopfajta, oszlopfője alsó részén akantuszlevelek futnak körbe, fölül központi pálmatest foglal helyet. Ez a stílus Kr. e. IV. században alakult ki.

Az ókori görög építészet kiemelkedő, ismert épületei

Olympia egyik legfontosabb épülete a Héra temploma volt, de ismert építmény volt még Apollón Epikuriosz temploma, az athéni Akropolisz, az epidauroszi színház, a halikarnasszoszi mauzóleum, az epheszoszi Artemisz-templom, illetve Milétosz, Pergamon és Priéné városa.

Fontos számunkra, hogy a rugalmas munkavégzés, a versenyképes ár és a magas minőség továbbra is a védjegyünk maradjon. Ennek érdekében örömmel válaszolunk minden olyan felmerülő kérdésre, amely segíti az árajánlat pontos elkészítését, illetve a közös munkát.

Emailt írok nektek >>